Afrikaans

Die probleem:

’n Boorgatpomp wat op ’n konstante druk gedryf word se Yaskawa-VSD skakel die pomp na 25 sekondes af en gee ’n FBL-error. FBL staan vir “feedback loss” en dit beteken dat sy transducer nie druk optel nie en dat hy dan die pomp afsit. Die druk op die VSD en die druk op die drukmeter verskil, wat beteken die transducer is heel moontlik verstop of die pomp loop droog.

Die oplossing:

Maak die transducer oop, kyk dat hy skoon is en kyk dat daar nie ’n bietjie sand in hom is nie.

Draai die transducer uit en steek hom met ’n stukkie draad om seker te maak dat daar niks is wat hom verstop nie. Ek het nie ’n stuk draad gehad nie en ’n stokkie het net so goed gewerk. Ek het hom weer aangeskakel na ek hom skoongemaak het. Die druk het onmiddelik opgetel, hy wys dieselfde as die drukmeter en die FBL-error is weg. So as jou VSD moeilikheid gee deur uit te sny, die pomp af te sit en vir jou te sê hy kry nie druk nie, is dit heel moontlik net die transducer wat verstop is.

English

The problem:

A borehole pump driven at a constant pressure by a Yaskawa VSD turns off the pump after 25 seconds and sends an FBL error. FBL stands for “feedback loss” and that means that its transducer doesn’t pick up pressure and consequently switches off the pump. The pressure on the VSD and the pressure on the pressure gauge differ, which means the transducer is probably clogged or the pump is running dry.

The solution:

Open the transducer, ensure that it is clean and there is no sand in it.

Unscrew the transducer and poke it with a piece of wire to make sure nothing is blocking it. I didn’t have a piece of wire and a stick worked just as well. I screwed the transducer back on after I cleaned it. The pressure picked up immediately, it shows the same as the pressure gauge and the FBL error is gone. So if your VSD is causing trouble by cutting out, turning off the pump and not receiving pressure, it’s probably just a clogged transducer.